LED ekran

Iznajmljivanje LED ekrana 3,9mm. Blok panel je dimenzija 50x50cm. Postavlja se na postolje ili kači na odgovarajuću konstrukciju.