Oprema i sistem za interaktivno glasanje

Sistem za glasanje predstavlja neophodan alat za sve vrste događaja u kojima je bitna interakcija sa publikom. Koristi se na konferencijama, seminarima, istraživanjima, treninzima i ostalim događajima gde je neophodna dvosmerna komunikacija. Ovaj alat znatno ubrzava prikupljanje i obradu podataka dobijenih od korisnika pa se preporučuje za sve tipove evaluacija. Sistem vam omogućuje da u power point prezentaciji postavite pitanje i ponudite do 10 odgovora po pitanju, a učesnici u vašem događaju odgovaraju koristeći bežične keypad uređaje. Po završetku glasanja rezultate je moguće dobiti i u excel tabeli.

Sistem za interaktivno glasanje

Sistem za interaktivno  glasanje – software

Tasteri za interaktivno glasanje

Oprema za interaktivno glasanje:

Voting wireless keypad
Bežični taster za glasanje
i
USB bazna prijemna stanica