Oprema za simultano prevođenje

KABINA ZA PREVODIOCE

Kabina za prevodioce

BOSCH SLUŠALICE I PRIJEMNICI

Bosch (Boš) slušalice i prijemnici

SENNHEISER SLUŠALICE I PRIJEMNICI

Sennheiser (Zenhajzer) slušalice/prijemnici

BRAHLER SLUŠALICE I PRIJEMNICI

Brahler (Breler) slušalice/prijemnici