Audio, video i oprema za simultano prevođenje, rasveta, konstrukcije, usluge

INTERAKTIVNI MEDIJI

INTERAKTIVNI MEDIJI – Iznajmljivanje opreme i softvera za interaktivne projekcije (pokretom ili dodirom se izaziva promena u projekciji)

PLATNO

PROJEKCIONO PLATNO – Iznajmljivanje projektora, platna za projektore sa nosačima, plazma, LED i LCD TV

PROJEKTOR

PROJEKTORI

TV

TELEVIZORI I MONITORI

KAMERE

HD KAMERE – Iznajmljivanje HD kamera, video mikseta, video režija

VIDEO MIKSETE

VIDEO MIKSETE

MAPIRANJE

VIDEO MAPIRANE PROJEKCIJE – Mapiranje i projekcije na raznim površinama – fasada, specifični oblici, hologramska mreža, vodeni zid

AUDIO OPREMA

Iznajmljivanje audio mikseta, žičnih i bežičnih mikrofona, ozvučenja, distribucija za novinare

OPREMA ZA SIMULTANO PREVODJENJE

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, slušalice, prijemnici, kabine, prevodioci

OPREMA ZA GLASANJE

Iznajmljivanje sistema za glasanje

RASVETNA OPREMA

Iznajmljivanje rasvete, specijalnih svetlosnih efekata

SNIMANJE

Snimanje događaja kamerom

FOTOGRAFISANJE

Fotografisanje događaja

AV MONTAŽA

Obrada i montiranje audio i video snimaka i foto materijala

OGRADNI STUBIĆI

Iznajmljivanje ogradnih stubića sa ukrasnim kanapom i kliritne govornice (pulta)

KLIRITNA GOVORNICA

Iznajmljivanje kliritne govornice (pulta)

KONSTRUKCIJE

Iznajmljiavnje i postavka štandova, pultova, konstrukcija